Không dạy học vào thứ Bảy: Phụ huynh tranh cãi trái chiều

Không dạy học vào thứ Bảy: Phụ huynh tranh cãi trái chiều

Ngày 15-8, trước sự chứng kiến của tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam - ông Gareth Ward, Hội đồng Anh tại Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục.

Tiến sĩ nào bị thắt cổ vì gian lận ở trường thi?

Tiến sĩ nào bị thắt cổ vì gian lận ở trường thi?

Ngày 15-8, trước sự chứng kiến của tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam - ông Gareth Ward, Hội đồng Anh tại Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục.

Câu đố gõ số theo đường di chuyển của quân mã

Câu đố gõ số theo đường di chuyển của quân mã

Ngày 15-8, trước sự chứng kiến của tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam - ông Gareth Ward, Hội đồng Anh tại Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục.

Khởi sắc tuyển sinh trường nghề

Khởi sắc tuyển sinh trường nghề

Ngày 15-8, trước sự chứng kiến của tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam - ông Gareth Ward, Hội đồng Anh tại Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục.

Trường lớp khang trang chào năm học mới

Trường lớp khang trang chào năm học mới

Ngày 15-8, trước sự chứng kiến của tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam - ông Gareth Ward, Hội đồng Anh tại Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục.

Sẵn sàng đón năm học mới

Sẵn sàng đón năm học mới

Ngày 15-8, trước sự chứng kiến của tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam - ông Gareth Ward, Hội đồng Anh tại Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục.

Miễn học phí THCS tại TP HCM là khả thi

Miễn học phí THCS tại TP HCM là khả thi

Ngày 15-8, trước sự chứng kiến của tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam - ông Gareth Ward, Hội đồng Anh tại Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục.