Cả nước thiếu gần 76 nghìn giáo viên mầm non, phổ thông

Cả nước thiếu gần 76 nghìn giáo viên mầm non, phổ thông

GD&TĐ -Trong cuộc đời này, có những người gặp gỡ với ta thật tình cờ. Có những người giảng dạy cho ta chỉ là duyên số. Nhưng cũng có người để lại ấn tượng trong ta mà thời gian không thể nào xóa nhòa. Phải, đã có một người khiến tôi thật ngưỡng mộ. Người ấy không ai khác chính..

Loay hoay với phương án tuyển sinh ĐH

Loay hoay với phương án tuyển sinh ĐH

GD&TĐ -Trong cuộc đời này, có những người gặp gỡ với ta thật tình cờ. Có những người giảng dạy cho ta chỉ là duyên số. Nhưng cũng có người để lại ấn tượng trong ta mà thời gian không thể nào xóa nhòa. Phải, đã có một người khiến tôi thật ngưỡng mộ. Người ấy không ai khác chính..

Loay hoay với phương án tuyển sinh đại học

Loay hoay với phương án tuyển sinh đại học

GD&TĐ -Trong cuộc đời này, có những người gặp gỡ với ta thật tình cờ. Có những người giảng dạy cho ta chỉ là duyên số. Nhưng cũng có người để lại ấn tượng trong ta mà thời gian không thể nào xóa nhòa. Phải, đã có một người khiến tôi thật ngưỡng mộ. Người ấy không ai khác chính..

Giải quyết tốt những vấn đề liên quan

Giải quyết tốt những vấn đề liên quan

GD&TĐ -Trong cuộc đời này, có những người gặp gỡ với ta thật tình cờ. Có những người giảng dạy cho ta chỉ là duyên số. Nhưng cũng có người để lại ấn tượng trong ta mà thời gian không thể nào xóa nhòa. Phải, đã có một người khiến tôi thật ngưỡng mộ. Người ấy không ai khác chính..

Trường mầm non đóng cửa vì dịch tay chân miệng

Trường mầm non đóng cửa vì dịch tay chân miệng

GD&TĐ -Trong cuộc đời này, có những người gặp gỡ với ta thật tình cờ. Có những người giảng dạy cho ta chỉ là duyên số. Nhưng cũng có người để lại ấn tượng trong ta mà thời gian không thể nào xóa nhòa. Phải, đã có một người khiến tôi thật ngưỡng mộ. Người ấy không ai khác chính..

Nữ sinh Tanzania phải thử thai 2 lần trong năm, bị đuổi học nếu có bầu

Nữ sinh Tanzania phải thử thai 2 lần trong năm, bị đuổi học nếu có bầu

GD&TĐ -Trong cuộc đời này, có những người gặp gỡ với ta thật tình cờ. Có những người giảng dạy cho ta chỉ là duyên số. Nhưng cũng có người để lại ấn tượng trong ta mà thời gian không thể nào xóa nhòa. Phải, đã có một người khiến tôi thật ngưỡng mộ. Người ấy không ai khác chính..

Tiếng Anh dự kiến là môn bắt buộc ở cao đẳng

Tiếng Anh dự kiến là môn bắt buộc ở cao đẳng

GD&TĐ -Trong cuộc đời này, có những người gặp gỡ với ta thật tình cờ. Có những người giảng dạy cho ta chỉ là duyên số. Nhưng cũng có người để lại ấn tượng trong ta mà thời gian không thể nào xóa nhòa. Phải, đã có một người khiến tôi thật ngưỡng mộ. Người ấy không ai khác chính..

Bộ đội Cụ Hồ “gieo chữ” tại Trung Phi

Bộ đội Cụ Hồ “gieo chữ” tại Trung Phi

GD&TĐ -Trong cuộc đời này, có những người gặp gỡ với ta thật tình cờ. Có những người giảng dạy cho ta chỉ là duyên số. Nhưng cũng có người để lại ấn tượng trong ta mà thời gian không thể nào xóa nhòa. Phải, đã có một người khiến tôi thật ngưỡng mộ. Người ấy không ai khác chính..

Đề xuất tiếng Anh là môn học bắt buộc trong đào tạo cao đẳng

Đề xuất tiếng Anh là môn học bắt buộc trong đào tạo cao đẳng

GD&TĐ -Trong cuộc đời này, có những người gặp gỡ với ta thật tình cờ. Có những người giảng dạy cho ta chỉ là duyên số. Nhưng cũng có người để lại ấn tượng trong ta mà thời gian không thể nào xóa nhòa. Phải, đã có một người khiến tôi thật ngưỡng mộ. Người ấy không ai khác chính..

Ước mơ dang dở của nam sinh nghèo bị Học viện Hậu cần trả về

Ước mơ dang dở của nam sinh nghèo bị Học viện Hậu cần trả về

GD&TĐ -Trong cuộc đời này, có những người gặp gỡ với ta thật tình cờ. Có những người giảng dạy cho ta chỉ là duyên số. Nhưng cũng có người để lại ấn tượng trong ta mà thời gian không thể nào xóa nhòa. Phải, đã có một người khiến tôi thật ngưỡng mộ. Người ấy không ai khác chính..

Hà Nội biểu dương 117 gương điển hình về khuyến học

Hà Nội biểu dương 117 gương điển hình về khuyến học

GD&TĐ -Trong cuộc đời này, có những người gặp gỡ với ta thật tình cờ. Có những người giảng dạy cho ta chỉ là duyên số. Nhưng cũng có người để lại ấn tượng trong ta mà thời gian không thể nào xóa nhòa. Phải, đã có một người khiến tôi thật ngưỡng mộ. Người ấy không ai khác chính..